Proizvodnja kanapa, užadi i gurtni VEZ PRODUKT DOO

Kontakt

Vez Produkt doo
Adresa: Slobodana Đurića bb
11080 Zemun – Altina, Beograd

Tel:
+381 11 37 56 320
+381 11 37 57 222
Mob: +381 65 31 32 333
Mob: +381 60 36 90 378

e-mail: info@vezprodukt.rs
www.vezprodukt.rs

PIB:101675303
Matični broj:06523552

Žiro-račun:
155-21148-04 , Halkbank a.d. Beograd

© 2016 VEZ PRODUKT DOO. Sva prava zadržana.