Proizvodnja kanapa, užadi i gurtni VEZ PRODUKT DOO

Agrikultura

Proizvodnja svih vrsta kanapa koji se upotrebljavaju u poljoprivrednoj industiji.

Agrikultura

Proizvodnja svih vrsta kanapa koji se upotrebljavaju u poljoprivrednoj industiji.
- sukani kanapi od kudelje i jute
- poliesterski i polipropilenski pleteni kanapi

   


© 2016 VEZ PRODUKT DOO. Sva prava zadržana.